Goed inkuilen zonder broei, mét hulp

Goed inkuilen zonder broei, mét hulp

Het hangt in de lucht, het voorjaar, en daarna zomer. Het seizoen waarin het groeien van gras voor beweiding en/of het oogsten van optimaal ruwvoer voorop staat  in de melkveehouderij. 

Het is natuurlijk een open deur, dat goed ruwvoer de basis vormt voor een optimale productie, toch noemen we het even.

Meer saldo uit ruwvoer. Dit kán als je zorgt dat zoveel mogelijk voedingswaarde uit gras in de koe terecht komt. Met beweiding en stalvoeren is dit natuurlijk optimaal, maar bij inkuilen gaat altijd een deel voederwaarde verloren. Hoevéél er verloren gaat hangt af van de efficiëntie van het inkuilproces.

Dit proces gaat in principe om het zoveel mogelijk gebruiken van de beschikbare suikers in het gewas als voedsel voor melkzuur producerende bacteriën. Deze anaerobe bacteriën worden actiever naarmate de zuurstof in de kuil wordt opgebruikt en de pH daalt. Hoe beter dit verloopt hoe smakelijker de kuil wordt en hoe minder kans er is voor rottings- en boterzuurbacteriën. Snel naar een lage pH dat is dus de crux voor een goede conservering.

Opwarming en broei van kuil komt voor als er teveel zuurstof beschikbaar komt. Niet goed afdichten van de kuil, onvoldoende inrijden (lucht uit het gras persen), lang gras of te droog inkuilen (een lang en/of droog product laat zich slecht samenpersenen bevat vaak dus meer lucht).

Om een goede conservering te garanderen loont het behoorlijk om de productie van melkzuur te stimuleren, zodat de pH heel snel daalt en er zich in korte tijd een stabiele kuil vormt. Hiermee beperk je fermentatieverliezen tot een minimum en krijgt rotting of boterzuurvorming geen kans. Doe dit door het toevoegen van een overmaat aan reeds actieve melkzuurbacteriën, dit helpt het evenwicht supersnel de goede kant op. Dit kan een saldowinst van meer dan € 100 per koe opbrengen!

Het gebruiken van toevoegmiddelen met broeiremmer is aanlokkelijk maar niet efficiënt. Een deel van de fermentatie zal voor de vorming van propionzuur worden gebruikt en dus ten koste gaan van melkzuurvorming. Een minder goede kuil dus. Veel efficiënter is het om broei en opwarming tegen te gaan met het inkuilmanagement: voldoende verdichten en luchtdicht inpakken. Broeiremmer als toevoeging dient slechts als camouflage van een suboptimaal inkuilmanagement.

Vaak wordt gedacht dat een kuiltoevoegmiddel alleen nodig is als een kuil dreigt te mislukken. Wij stellen echter dat het áltijd loont om maximale voederwaarde te behouden!

Voor de kosten hoef je het niet meer te laten…

Wat zijn jouw ervaringen? Reacties zijn welkom.

Tot snel, op cowshopping.nl

Vriendelijke groet,

Herman en Ferdinand