Besparen op voerkosten bij hoge grondstofprijzen

Besparen op voerkosten bij hoge grondstofprijzen

De meeste grondstoffen voor veevoeders zijn behoorlijk in prijs gestegen. Zowel eiwitrijke grondstoffen als soja en raap, maar ook energierijke producten als granen zijn fors duurder geworden. Verder zijn ook de prijzen van kleinere producten als vetten, mineralen, sporenelementen en vitaminen in prijs gestegen. Dit alles betekend dat de voerkosten de komende tijd fors hoger zullen zijn.

Een geluk is, dat er afgelopen jaar, meer ruwvoer is gewonnen, al is er veel verschil in kwaliteit. Een dikke snede betekent vaak een wat lagere voederwaarde waardoor er wat meer krachtvoer gevoerd moet worden. De laatste kilo’s zijn wel vaak de duurste en sommige veehouders nemen een lagere productie voor lief, door de laatste kilo(s) niet te geven. Dit kost waardevolle melkopbrengst,  gelukkig is er ook nog een andere oplossing.

Diamond V is een jarenlang beproefd product waarvan bekend is, dat er met dit product een hogere efficiëntie uit eigen ruwvoeder gehaald kan worden. Zo is er in 2009 op de Schothorst een proef gedaan met twee groepen koeien die hetzelfde rantsoen kregen en waarbij in de ene groep gedurende 6 weken de krachtvoergift was verlaagd met 1,4 kg en aangevuld werd met Diamond V zoals hieronder weergegeven.

Zoals hieronder te zien is, had de verlaging van de krachtvoergift geen negatief effect op de melkproductie en het vet- en eiwit gehalte. Met andere woorden, met deze proef kon worden aangetoond, dat door het toevoegen van Diamond V aan het rantsoen, de koeien meer energie uit het eigen ruwvoer konden halen.

Veehouders die Diamond V inzetten, zien vaak na 14 dagen al veel mooier verteerde mest van hun koeien. Dit is een aanwijzing dat koeien het voer beter benutten, waardoor ook de melkproductie stijgt. De metabolieten in Diamond V zijn voeding voor verschillende voer- afbrekende bacteriën in de pens. Hierdoor worden niet alleen de celwanden (ruwe celstof, NDF) beter afgebroken, maar kunnen ook de lactaatgebruikers melkzuur uit graskuil sneller omzetten in propionzuur. Een koe kan alleen iets met de energie uit melkzuur, nadat het is omgezet is in propionzuur. Hierdoor ontstaat minder snel pensverzuring.

Diamond V is geen wondermiddel, maar een product dat al tientallen jaren bewezen heeft dat het  ervoor zorgt, dat het proces in de pens beter, efficiënter en gezonder verloopt. Dit resulteert in een betere en efficiëntere productie met gezondere koeien.

Bijvoeren in het (TMR) rantsoen kost 9 à 10 cent per koe per dag. Dat is goedkoper en veiliger dan de laatste kilo extra krachtvoer. Diamond V helpt zo het voersaldo op peil te houden.

Wat mag u verwachten van Diamond V in het rantsoen: 

  • Betere vertering en benutting van uw ruwvoer
  • Minder kans op pensverzuring
  • Een hogere drogestof- opname door een betere penswerking
  • Een hogere voer- efficiëntie
  • Een betere melkproductie bij toevoeging van Diamond V aan het rantsoen
  • Productie behoud bij een lagere krachtvoergift – Een hoger voersaldo – Gezondere koeien.

Vriendelijke groet,

Herman en Ferdinand

Cowshopping.nl