Zomertijd, wij zetten de tijd vooruit naar de eerste snee

Zomertijd, wij zetten de tijd vooruit naar de eerste snee

Ben je er klaar voor om de klok vooruit te zetten?

In de loop van de afgelopen jaren is meer en meer nadruk op goed ruwvoer komen te liggen. Regelgeving enerzijds en een uitdagende marktsituatie anderzijds zorgen ervoor dat melkproductie meer dan ooit vooral uit (eigen) ruwvoer moet komen.

Dat ruwvoer bestaat in de meeste situaties vooral uit gras. Om gras goed te conserveren voor de wintervoorraad is het belangrijk om zoveel mogelijk van de oorspronkelijke voederwaarde te behouden en er bovendien een goed verteerbaar en smakelijk product van de maken. Het is al enige decennia bekend dat inkuilmiddelen gebaseerd op bacteriewerking hierin een grote bijdrage kunnen leveren en het verschil kunnen maken tussen en wel- of niet geslaagde kuil. Vaak wordt een afweging gemaakt naar aanleiding van het gewas en de omstandigheden of ‘het uit kan’ om een inkuilmiddel toe te passen.

Dat is zóó 2018.

Wij willen vooruit in de tijd. Met ingang van 2019 is het wat ons betreft mogelijk om iedere snede gras (en straks ook mais) maximaal te laten profiteren van een goede fermentatie door het toevoegen van een overdosis melkzuurvormende bacteriën. Bio-Sil biologisch inkuilmiddel kan hiervoor zorgen, met een kostprijs van minder dan € 7,-  per hectare (bij een grassnede van ongveeer 10 ton gewas).

Hiermee zijn de kosten voor een gezonde toevoeging dusdanig laag dat het, als een soort verzekeringspremie, altijd kan worden ingezet.

Wat zijn jouw ervaringen? Reacties zijn welkom.

Tot snel, op cowshopping.nl

Vriendelijke groet,

Herman en Ferdinand