Producten

Maïsactie!

BIO-SIL® inkuilmiddel, zakje voor 2 ha maïs of 10 ha gras

79.00

Gratis verzending binnen Nederland, België en Denemarken / ALTIJD UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Prijzen 2023: 

MAÏSACTIE: 10% korting bij minimaal 10 zakjes!! bestelformulier maïsactie

Prijzen worden automatisch verrekend in de webshop.

Voordelen Bio-Sil®

 • Significant meer melk
 • Verhoogde voeropname
 • Verbeterde vertering
 • Verminderde drogestof verliezen
 • Minder fermentatieverliezen
 • Hoogste werkzaamheid bij ieder in te kuilen gewas

flyer Bio-Sil®

Inkuilmanagement: Bio-Sil®
Categorie: Voeradditieven
Artikelnummer: 300
BIO-SIL® inkuilmiddel, zakje à 100 gram

BIO-SIL® is een product van de natuur, op basis van homofermentatieve melkzuurbacteriën. Een breed spectrum van fermenteerbare koolhydraten wordt snel in melkzuur omgezet. BIO-SIL® verbetert voor licht- tot middelzwaar conserveerbare voedermiddelen het fermentatieproces, voederwaarde, verteerbaarheid en (dus) de melkproductie. BIO-SIL® is GMO-vrij en kan in de Ecologische-/Biologische Landbouw en ook voor alle diersoorten worden ingezet. BIO-SIL® beperkt voederwaardeverliezen en is bij moeilijk te conserveren product zeer goed te combineren met melasse of ureum.

BIO-SIL® wordt toegediend als vloeistof en niet als granulaat: De reden is dat toediening in vloeibare vorm eenvoudiger maar bovendien effectiever is. Uit DLG onderzoek (Richter en Büchele, 2000) blijkt dat bij toediening als vloeistof de drogestof verliezen, pH waarde en de NH3-N waarden een stuk lager zijn dan bij granulaat. De voordelen van het inzetten van BIO-SIL® zijn goed gedocumenteerd en blijken ook uit de ervaringen van heel veel gebruikers (BIO-SIL® is bv het meest gebruikte product in Duitsland).

Werkame stoffen:
•Lactobacillus plantarum DSM 8866 en 8862
•Aantal: 3 × 1011 CFU/g

Houdbaarheid:
•In de koelkast < 8°C,  2 jaar
•In de diepvries < – 18°C,  4 jaar
•In water opgelost 3 dagen,  (tot 24°C)

Gebruiksaanwijzing:

Vloeistofdosering. Het gevriesdroogde poeder in (chloorvrij) water oplossen. Na oplossen is het mengsel direct te gebruiken. Bij gras, GPS, Mais en luzerne per ton gewas 1 gram BIO-SIL® in 1 Liter water oplossen (1 sachet in 100 Liter water). Dosering: 1 Liter BIO-SIL®-oplossing/ton gewas doseren. Met een hogedruk-vloeistofdoseerapparaat wordt 1 sachet BIO-SIL® in 10 Liter water opgelost en 0,1 Liter BIO-SIL®-oplossing op 1 Ton gewas verneveld. Inoculatiedichtheid: 3 × 1011 CFU/g gewas.

Toediening:

Hakselaar: De meeste hakselaars hebben standaard een doseerapparaat voor vloeistof. BIO-SIL® kan dan eenvoudig worden opgelost en toegediend.

Opraapwagen / Zwadhark: hierop kunt u een BIO-SIL® doseerapparaat monteren. Onderdeel van de apparatuur is een regelkastje, dat in de trekker wordt gemonteerd. Hiermee kunt u de hoeveelheid toe te dienen vloeistof eenvoudig regelen. De tank heeft een inhoud van 120 liter.  BIO-SIL® is een natuurlijk product en absoluut niet agressief zodat de apparatuur niet wordt aangetast.

Extra saldo met BIO-SIL®

 

Extra saldo met BIO-SIL®: GRAS

Het gebruik van Bio-Sil® levert meer saldo op dan een gelijksoortig middel, en zeker meer dan niks doen. Een rekenvoorbeeld, ervan uitgaande dat de toevoegmiddelen gelijkwaardige werking hebben:

1.
Bio-Sil® inkuilmiddel kost normaal maximaal € 7,90 / ha (uitgaande van 10 ton gewas / ha). De opbrengsten zijn een veelvoud hiervan. Een praktijkvoorbeeld:

 • Als een melkkoe ongeveer 50 kg silage per dag vreet, betekent de genoemde € 0,79 per ton een extra kostenpost van ongeveer 4 cent/koe/dag  = € 12,- / koe / jaar (305 dgn)
 • Daartegenover staat bij een extra melkproductie van 1 liter per koe een extra opbrengst (bij een literprijs van 32 ct) van ongeveer € 97 / koe /jaar
 • Bovendien is er extra voordeel bij ongeveer 5% minder drogestof verliezen á 3 ct / dag = € 9 / koe / jaar
 • Het gebruik van Bio-Sil® resulteert daarmee in een extra saldo van dik € 94,- / koe / jaar, oftewel € 9.400 extra saldo  op een bedrijf met 100 koeien.

2.
Een vergelijkbaar ander inkuilmiddel kost normaal zomaar € 17,- / ha (10 ton gewas / ha). De opbrengsten maken dit deels weer goed. Een praktijkvoorbeeld, uitgaande van dezelfde meerwaarde als met Bio-Sil®:

 • Als een melkkoe ongeveer 50 kg silage per dag vreet, betekent de genoemde € 1,70 per ton een extra kostenpost van ongeveer 8,5 cent/koe/dag  = € 26 / koe / jaar (305 dgn)
 • Daartegenover staat bij een extra melkproductie van 1 liter per koe een extra opbrengst (bij een literprijs van 32 ct) van ongeveer € 97 / koe /jaar
 • Bovendien is er extra voordeel bij ongeveer 5% minder drogestof verliezen á 3 ct / dag = € 9 / koe / jaar
 • Het gebruik van dit vergelijkbare middel resulteert daarmee in een extra saldo van ongeveer € 80,- / koe / jaar, oftewel € 8.000 extra saldo  op een bedrijf met 100 koeien.

Niks doen:                              € 0,- extra saldo
Duur middel toevoegen:  € 80,- extra saldo
Bio-Sil® toevoegen:          € 94,- extra saldo (€ 1400,- meer saldo dus, bij 100 koeien).

 

Extra saldo met BIO-SIL®: MAIS

Extra saldo, een rekenvoorbeeld

Bio-Sil® inkuilmiddel voor maïs kost normaal zo’n € 39,50 / ha    (uitgaande van 50 ton gewas per hectare), of € 0, 79 per ton product.

De opbrengsten zijn een veelvoud hiervan. Een praktijkvoorbeeld:

 • Als een melkkoe ongeveer 50 kg silage per dag vreet, betekent de genoemde € 0,79 per ton een extra kostenpost van ongeveer 4 cent/koe/dag = € 12 / koe / jaar
 • Daartegenover staat bij een extra melkproductie van 1 liter per koe een extra opbrengst (bij een literprijs van 32 ct) van ongeveer € 97 / koe /jaar (305 dgn)
 • Bovendien is er extra voordeel bij ongeveer 5% minder drogestof verliezen á 3 ct / dag = € 9 / koe / jaar
 • Het gebruik van Bio-Sil® resulteert daarmee in een extra saldo van ongeveer € 94 / koe / jaar,

oftewel € 9.400 saldowinst op een bedrijf met 100 koeien.


Het optimale inkuilproces:

Bij het goed inkuilen van een gewas is het van belang zoveel mogelijk van de originele voederwaarde te behouden. Hiervoor is het nodig om het gewas zo snel mogelijk, vrij van zuurstof, naar een lage pH te brengen. Bij een lage pH hebben rottingsbacteriën weinig kans en kunnen de (gewenste) melkzuurbacteriën voor een optimale conservering zorgen, resulterend in een smakelijk en hoogwaardig product, de beste basis voor een optimale melkproductie.

Om een gewas snel en volledig te fermenteren is het erg nuttig om bij het inkuilen een actieve bacteriecultuur toe te voegen. De beschikbare koolhydraten (‘suikers’) kunnen dan snel en volledig in melkzuur worden omgezet, hiermee worden inkuilverliezen zoveel mogelijk beperkt. Dat dit goed werkt is te merken aan een verhoogde voeropname ( smakelijk product), verbeterde vertering en daarmee een significant hogere melkproductie uit ruwvoer. Op papier is een geslaagde kuil onder meer te herkennen aan een lage pH en een lage NH3 fractie.

Een erg effectieve bacteriecultuur voor dit proces blijkt Lactobacillus plantarum (DSM 8866 en 8862) te zijn. Het toedienen van deze cultuur kan gemakkelijk via vloeibare dosering, wat veel effectiever (volgens DLG onderzoek) is dan het gebruik van granulaatproducten. Deze specifieke bacteriecultuur wordt op de markt gebracht onder de naam Bio-Sil®. Omdat het gaat om een natuurlijk product (dus ook geschikt bij een Biologische bedrijfsvoering) wat via een (niet te patenteren), natuurlijk proces de fermentatie optimaliseert, hoeft de kostprijs niet zo hoog te zijn.

Optimale fermentatie óf broeiremmen?

De verwachting van veel mensen is dat een inkuilmiddel het product verbetert én broei/opwarming in de kuil tegengaat.

Dit zijn 2 verschillende processen. Een goede inkuilverbeteraar zorgt ervoor dat het evenwicht tijdens de fermentatie zo snel en volledig mogelijk naar melkzuurproductie geholpen wordt (zie boven) zodat zoveel mogelijk van de originele voederwaarde behouden blijft en de smaak optimaal is.

Een product gericht op broeiremming remt rottingsbacteriën af in groei op het moment dat er lucht aanwezig is voor dit proces. Lucht in de kuil moet echter voorkomen worden met een goed inkuilproces (snel en goed inkuilen, drogestof %, haksellengte, aanvoersnelheid, goed verdichten, goed afsluiten etc) in plaats van de de symptomen te bestrijden met een broeiremmer bij inkuilen.

Het gebruik van een inkuilmiddel mét broeiremmer zal ten koste gaan va een optimale fermentatie, dus verlies van voerderwaarde opleveren. Het allerbeste is dus een inkuiltoevoegmiddel te gebruiken voor optimale fermentatie (BIO-SIL®) én een goed inkuilmanagement toe te passen!!

Probeer niet een matig inkuilmanagement te camoufleren door een middel met broeiremmer toe te passen! 

Gerelateerde producten